Wszystkim naszym imprezom dla dzieci przyświecają słowa J. Korczaka: Dziecko nie musi się bawić , ono powinno chcieć się bawić. Nasze spektakle dla dzieci to bajecznie kolorowe scenografie, piękne kostiumy i magiczne rekwizyty.
Dzięki efektom specjalnym, takim jak dymy, światła czy efekty dźwiękowe, stwarzamy atmosferę prawdziwego teatru. Dzieci nawiązują bezpośredni kontakt z aktorami i uczestniczą w spektaklach.
Wielu chwil radości dostarczą dzieciom także nasze bale karnawałowe, spotkania ze św. Mikołajem czy pasowanie na Przedszkolaka. Dla najmłodszych organizujemy także festyny i imprezy firmowe, a także angażujemy  animatorów.

Szczegółowe informacje na temat każdego z rodzajów imprez dla dzieci znajdą Państwo poniżej: